Energie (A-Watt)

Met de alsmaar stijgende gas- en olieprijzen worden alternatieve energiesystemen steeds belangrijker. Nieuwe energie die geproduceerd, opgeslagen en gebruikt wordt.

Rondom bedrijven, huizen en vervoersoplossingen vindt de grootste energietransitie plaats. Zo worden vele huizen en bedrijven voorzien van zonnepanelen. Starten bedrijven met opslag van energie en worden bussen, vrachtwagens, bedrijfsauto's als personenauto's geëlectrificeerd.